Anette Wängelin, Auktoriserad Redovisningskonsult. Anette har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision. Startade i augusti 2007 Kumquat Redovisning och har dessförinnan arbetat på PwC, där hon även arbetade med att utveckla ett internt system för kvalitetskontroller av redovisningstjänster. Anette arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Erika Åkerman , Redovisningskonsult. Erika har över 20 års erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete. Erika började på Kumquat Redovisning i november 2008 och har dessförinnan ett förflutet som ekonomiansvarig inom den finmekaniska tillverkningsindustrin samt inom resebranschen. Erika arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Anette Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult. Anette har över 20 års erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete, årsredovisning samt löneberedning. Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig inom detaljhandel och konsultbranschen. Anette har under 12 år varit egen företagare inom livsmedelsbranschen. Anette arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Marie Granberg, Redovisningskonsult. Marie har över 20 års erfarenhet av redovisning. Marie började på Kumquat Redovisningskonsult i juni 2017 och har dessförinnan arbetat som redovisningsekonom på Vattenfall. Marie jobbar framför allt med löneadministration.

Malin Högberg, Redovisningskonsult. Malin började på Kumquat Redovisningskonsult i oktober 2018 och har dessförinnan arbetat som redovisningsekonom på AB Sagax.  Malin arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Lovisa Fahlgren, Redovisningskonsult. Lovisa började på Kumquat Redovisningskonsult i oktober 2018 och har dessförinnan arbetat som redovisningskonsult på Damando AB. Lovisa arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Malin Pajunen, Redovisningskonsult. Malin började på Kumquat Redovisningskonsult i november 2019 och har tidigare arbetat som redovisningskonsult på en annan byrå i Uppsala.

Åsa Ekholm, Redovisningskonsult. Åsa började på Kumquat Redovisningskonsult i januari 2020. Åsa har tidigare arbetat som ekonomiansvarig på ett företag som bedriver tandvård.

Frida Ljung, Redovisningskonsult. Frida började på Kumquat Redovisningskonsult i augusti 2020 och har tidigare arbetat som redovisningskonsult på en annan byrå i Uppsala.