Anette Wängelin, Auktoriserad Redovisningskonsult. Anette har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision. Startade i augusti 2007 Kumquat Redovisning och har dessförinnan arbetat på PwC, där hon även arbetade med att utveckla ett internt system för kvalitetskontroller av redovisningstjänster. Anette arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Erika Åkerman , Redovisningskonsult. Erika har över 20 års erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete. Erika började på Kumquat Redovisning i november 2008 och har dessförinnan ett förflutet som ekonomiansvarig inom den finmekaniska tillverkningsindustrin samt inom resebranschen. Erika arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Anette Jansson, Redovisningskonsult. Anette har över 20 års erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete, årsredovisning samt löneberedning. Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig inom detaljhandel och konsultbranschen. Anette har under 12 år varit egen företagare inom livsmedelsbranschen. Anette arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Maria Norelius, Redovisningskonsult. Maria har över 20 års erfarenhet av redovisning. Maria började arbeta på Kumquat Redovisning i november 2014 och har dessförinnan arbetat som redovisningsekonom på Vattenfall. Maria har även arbetat som Auktoriserad Redovisningskonsult på PwC under ca 10 år. Maria arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud

 

Cathrine Lysholm, Auktoriserad Redovisningskonsult. Cathrine har över 20 års erfarenhet av redovisning. Cathrine började på Kumquat Redovisningskonsult i mars 2017 och har dessförinnan arbetat på Grant Thornton. Cathrine arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Marie Granberg, Redovisningskonsult. Marie har över 20 års erfarenhet av redovisning. Marie började på Kumquat Redovisningskonsult i juni 2017 och har dessförinnan arbetat som redovisningsekonom på Vattenfall. Marie jobbar framför allt med löneadministration.

Malin Högberg, Redovisningskonsult. Malin började på Kumquat Redovisningskonsult i oktober 2018 och har dessförinnan arbetat som redovisningsekonom på AB Sagax.  Malin arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.

Lovisa Fahlgren, Redovisningskonsult. Lovisa började på Kumquat Redovisningskonsult i oktober 2018 och har dessförinnan arbetat som redovisningskonsult på Damando AB. Lovisa arbetar med alla delar i vårt tjänsteutbud.