Oudit Revision

På vårt kontor på Drottninggatan 2 i Uppsala finns även Oudit Revision AB där Carina Sternesjö är verksam och ägare. Oudit Revision utför revision av aktiebolag, stiftelser, föreningar samt handels- och kommanditbolag men är även Ert bollplank i frågor som rör verksamheten.
Oudit revision är även verksamma och har ett kontor i Enköping. Kontoret är beläget i Villa Fannalund.
Oudit Revision AB är medlemmar i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer. Vi arbetar i enlighet med svensk revisionsstandard, ISA. För att garantera kvaliteten i våra tjänster utför branschorganisationen löpande kvalitetskontroller av vårt arbete. Vi genomgår också fortlöpande utbildningar i enlighet med de krav branschorganisationen ställer

.Villa Fannalund

Carina Sternesjö, Auktoriserad Revisor. Carina har över 20 års erfarenhet av revision och redovisning. Carina startade i december 2009 Oudit Revision och har dessförinnan arbetat på PwC som revisor.