Tjänster

Har Ni rätt beslutsunderlag för att styra Er verksamhet? Våra ledstjärnor kvalitet och effektivitet gör att vi levererar korrekta beslutsunderlag för att Ni ska kunna styra och kontrollera Er verksamhet.
Utifrån Er situation och Era behov skräddarsyr vi ett upplägg som passar Er och Ert företags behov. Vi arbetar helst på plats hos Er men kan även hantera Er redovisning/ ekonomifunktion från vårt kontor. Antingen arbetar vi med Era verktyg/system eller så använder vi våra befintliga verktyg/system. Allt utifrån Er situation och behov.
Vi har delat in våra tjänster i tre olika grupper:

Årsvisa tjänster

Årsvisa tjänster är de tjänster som normalt återkommer en gång per år:

 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration

Löpande tjänster

Löpande tjänster är de månadsvis återkommande tjänsterna:

 • Leverantörsreskontra
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Löneadministration
 • Skattedeklaration
 • Månadsavstämningar
 • Balans- och resultatrapporter

Övriga tjänster

Övriga tjänster är de övriga tjänster som uppkommer utifrån Ert speciella behov:

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Övriga konsultationer